Szosa Lubicka 166 Ł, 87-100 Toruń
605 05 05 08
rejestracja@topmedtorun.pl

Elektroterapia

Centrum medyczne - rehabilitacja

Elektroterapia w Toruniu

Elektroterapia – wskazania – Nerwobóle, przewlekłe zapalenia nerwów, splotów i korzeni, zespoły bólowe→ elektrodą czynną jest anoda (galwanizacja anodowa). Porażenia wiotkie, utrudniony zrost kości, zaburzenia krążenia obwodowego→ galwanizacja katodowa.

Przeciwwskazania

Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich, wypryski, stany gorączkowe, porażenia spastyczne. Zaburzenia czucia

  • Jonoforeza

Zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek jonów działających leczniczo siłami pola elektrycznego bezpośrednio w miejsce występowania przyczyny dolegliwości.

Prąd impulsowy trójkątny

Leczniczo do uzyskania skurczów odnerwionych mięśni (porażenie wiotkie) i stymulacji mięśni gładkich.

Prąd impulsowy prostokątny

W terapii do pobudzania skurczów mięśni nie wykazujących zaburzeń pobudliwości, tzn. mięśni zdrowych lub nieznacznie uszkodzonych.

Prąd neofaradyczny

Prąd neofaradyczny stosuje się do stymulacji mięśni prawidłowo unerwionych w celu pobudzenia mięśnia do skurczu, reedukacji i treningu nowych akcji mięśnia.

Prądy diadynamiczne 

Stosuje się głównie przeciwbólowo w leczeniu objawów korzeniowych w przebiegu np. rwy kulszowej czy rwy barkowej.

Prądy diadynamiczne są szczególnie odpowiednie do leczenia dolegliwości małych stawów. Można je również stosować w terapii segmentarnej w leczeniu odruchowej dystorfii, czy w leczeniu półpaśca (herpes zoster).

TENS – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów

Tradycyjny, wysokiej częstotliwości

Za pomocą tego rodzaju TENS-u stymulujemy grube i średnio-grube włókna nerwowe, co zamyka „bramkę” dla transmisji bólu przez cienkie włókna nerwowe.

Tens niskiej częstotliwości, stymulacja jak akupunktura – Amplituda\natężenie najwyższe tolerowane przez pacjenta, powodujące widoczne skurcze mięśni.

Przeciwbólowy

  • Tens burst – Jest lepiej tolerowany przez pacjentów. Efekty lecznicze (przeciwbólowe) utrzymują się około 4h w związku z wydzielaniem endorfin.
  • Brief intense Tens, podobny w charakterze do Tensu tradycyjnego, natężenie najwyższe tolerowane przez pacjenta, powoduje skurcze tężcowe oraz znieczulenia po około 15 minutach.
  • Tens modulowany, charakteryzuje się tym, że jeden z parametrów tzn. częstotliwość, szerokość pulsu lub natężenie pulsu jest modulowane. Ten sposób modulacji wywołuje wrażenia typu masażu. Czas zbiegu min. 15 minut.
  • Wskazaniem do stosowania leczenia za pomocą TENS są zespoły bólowe, które można podzielić na bóle ostre i bóle chroniczne. Aktualność symptomów decyduje o tym jaki rodzaj TENS stosujemy do stymulacji. TENS może być również wskazaniem przed potencjalnie bolesnym leczeniem takim jak streching przykurczonych tkanek lub ran chirurgicznych.