Szosa Lubicka 166 Ł, 87-100 Toruń
605 05 05 08
rejestracja@topmedtorun.pl

Kinezyterapia

Centrum medyczne - rehabilitacja

Kinezyterapia w Toruniu

Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza, o oddziaływaniu lokalnym oraz ogólnym. W trakcie kinezyterapii lokalnej uruchamia się bezpośrednio lub pośrednio (terapia PNF) części organizmu. W kinezyterapii ogólnousprawniającej ma się na celu poprawę wyników fizjologicznych: tętno, wydolność fizyczna, siła, wytrzymałość i koordynacja mięśniowa.

 

W zależności od predyspozycji pacjenta, wyróżniamy ćwiczenia bierne, wspomagane, w odciążeniu, czynne, z obciążeniem, koordynacyjne, oddechowe, relaksacyjne, ogólno kondycyjne, w wodzie. Rodzaje ćwiczeń przeplatane są między sobą w różnych kombinacjach.
Pacjent powinien poinformować fizjoterapeutę, co stanowi problem i nad czym chciałby popracować, czy określona aktywność fizyczna lub domowa sprawia dyskomfort. Następnie dobrana jest forma ćwiczeń: indywidualna, na przyrządach, w odciążeniu. Czas ćwiczeń w naszym centrum to 30 minut. Fizjoterapeuta prowadzi gimnastykę, adekwatnie do predyspozycji pacjenta dobiera stopień trudności ćwiczeń.

Kiedy się sprawdza kinezyterapia?

Leczenie ruchem wprowadza się w każdym dziale medycyny i w każdym stopniu zaawansowania schorzenia, dlatego też wiek i schorzenie nie mają wielkiego znaczenia. Aktywność fizyczną prowadzi się w chorobach:

– neurologicznych: choroba Parkinsona, uszkodzenie rdzenia kręgowego, MPD,

– reumatycznych: ZZSK, RZS, toczeń, twardzina, osteoporoza, zespół cieśni nadgarstka, zwyrodnienia stawów,

– ortopedycznych: po alloplastyce stawów, po złamaniach, rekonstrukcja więzadeł, zamrożony bark, skoliozy

– oddechowych: po operacji, POCHP, astma oskrzelowa

– kardiologicznych: udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, by-passy