Szosa Lubicka 166 Ł, 87-100 Toruń
605 05 05 08
rejestracja@topmedtorun.pl

Terapia wad postawy

Centrum medyczne - rehabilitacja

Terapia wad postawy – Terapia FITS

Terapia wad postawy FITS powstała w 2004 roku dla potrzeb terapii dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuermanna. Autorami metody są dr n. med. Marianna Białek oraz mgr Andrzej M’hango – fizjoterapeuta, dyplomowany osteopata. Metoda powstała na bazie wielu metod fizjoterapeutycznych, z których wybrano te techniki, które autorzy uznali za przydatne do terapii skolioz. Część tych technik została przez nich zmodyfikowana i przystosowana do pracy z dziećmi. Ponadto Metoda FITS to również wiele technik opracowanych przez samych autorów metody na bazie wieloletnich doświadczeń i obserwacji pacjentów.

Mgr Mateusz Macek prowadzący w naszym ośrodku terapię FITS pracuje tą metodą od maja 2004 roku. Przez 4 lata był pracownikiem współautora tej metody – Andrzeja M’hango, u którego również odbył szkolenie z tej metody. W tym okresie nabrał szczególnie dużo praktyki w pracy metodą FITS z małymi pacjentami z wadami postawy

Kluczowe aspekty metody FITS

 • indywidualne podejście do pacjenta,
 • aspekt psychologiczny, czyli uświadomienie dziecku i rodzicom dysfunkcji związanych ze skoliozą,
 • badanie czynności biernego i czynnego ruchu korekcyjnego,
 • usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny,
 • nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach funkcjonalnych,
 • budowanie i stabilizacja nowych korekcyjnych wzorców ruchowych,
 • nauka autokorekcji w pozycjach funkcjonalnych i czynnościach dnia codziennego,
 • korekcja łuku pierwotnego poprzez dodanie kompensacji czynnościowej z jednoczesną stabilizacją lub korekcją łuku wtórnego.
 • Biorąc pod uwagę dysfunkcje jakie towarzyszą skoliozie, proponuje się indywidualnie dostosowany program ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia oraz wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie można wyznaczyć cele ogólne i cele szczegółowe terapii.

Cele ogólne terapii (czego można oczekiwać po terapii)

 • stabilizacja skoliozy u dzieci z uogólnioną wiotkością tkanki łącznej
 • zmniejszenie kąta skrzywienia w skoliozach nieprogresywnych lub z kątem skrzywienia do 30˚ u dzieci z prawidłowymi napięciami mięśniowymi.
 • poprawa stanu klinicznego pacjenta z dużą skoliozą, którego rodzice nie godzą się z pewnych względów na operację.
 • celem ogólnym jest też uelastycznienie skoliozy w celu lepszej korekcji w trakcie zabiegu operacyjnego
 • korekcja obręczy miednicznej i barkowej oraz ustawienia głowy i szyi
 • poprawa funkcji oddechowej, ogólnej sprawności i wydolności pacjenta po zabiegu operacyjnym.

Etapy metody FITS (przebieg terapii)

Metoda FITS obejmuje trzy istotne etapy:

 • I etap – badanie klasyczne oraz badanie w koncepcji Metody FITS.
 • II etap – przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni.
 • III etap – budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie, nauka napięcia korekcyjnego.