Szosa Lubicka 166 Ł, 87-100 Toruń
605 05 05 08
rejestracja@topmedtorun.pl

Diagnostyka i terapia metodą McKenzie

Centrum medyczne - rehabilitacja

Diagnostyka i terapia metodą McKenzie

Diagnostyka i terapia metodą McKenzie skupia się głównie na leczeniu dolegliwości pochodzących mówiąc potocznie od kręgosłupa. Leczymy tą metodą schorzenia kręgosłupa, znane przez nas pod nazwami: dyskopatia, lumbago, korzonki, rwa kulszowa czy barkowa,  a sprowadzające się do uszkodzenia krążka międzykręgowego, który jest przyczyną tych dolegliwości w 90% przypadków.

Od innych metod fizjoterapii (Cyriaxa, Maitlanda, Kaltenborna-Evjentha, Stoddarda i In.) różni się własnym, oryginalnym sposobem czynnościowego badania narządu ruchu oraz zupełnie innym podejściem leczniczym.

Badanie

Badanie metodą McKenziego opiera się na opracowanych przez autora specjalnych protokołach diagnostycznych, odrębnych dla każdego odcinka kręgosłupa oraz dla kończyn. Protokół składa się z bardzo dokładnego wywiadu chorobowego, pozwalającego precyzyjnie ustalić zachowanie objawów oraz ich zmienność w ciągu doby. Kolejnym etapem jest badanie, oparte na znajomości topografii bólu oraz jego zmian w odpowiedzi na ruchy testujące, ściśle określone przez procedurę badania.

Dzięki tak dokładnemu badaniu nasza wiedza o przyczynie dolegliwości jest porównywalna z badaniem za pomocą rezonansu magnetycznego, i dzięki temu oszczędzamy naszym pacjentom wiele stresu związanego z kolejkami u kolejnych specjalistów po skierowanie oraz wielomiesięcznym oczekiwaniem na samo badanie.

Samo leczenie tą metodą jest bardzo proste a zarazem skuteczne i w bardzo szybkim tempie usuwa dolegliwości bólowe jednak żeby tak było i aby leczenie było trwałe i nie było nawrotów choroby jest jeden podstawowy warunek…

Sukces terapii zależy w 30% od terapeuty, który prawidłowo zdiagnozuje problem oraz wyznaczy procedury lecznicze indywidualnie dla każdego pacjenta a w aż 70% od pacjenta, który będzie, lub nie, bardzo rygorystycznie stosować się do zaleceń terapeuty przez kolejne tygodnie, aż do zakończenia terapii. Zakończeniem terapii nie jest jak niektórzy myślą zniknięcie bólu – to dopiero początek pracy. Należy sobie zdać sprawę z tego, że brak bólu to odbarczenie nerwu, natomiast główna przyczyna dolegliwości w postaci uszkodzenia (pęknięcia) dysku jest i należy podjąć walkę, której celem będzie zagojenie dysku i doprowadzenia go do pełnej funkcjonalności mimo że już po stosunkowo krótkim czasie nie będzie występował ból. Tylko doprowadzenie terapii do końca daje gwarancję trwałości rehabilitacji. Zatem … do dzieła.