Szosa Lubicka 166 Ł, 87-100 Toruń
605 05 05 08
rejestracja@topmedtorun.pl

Terapia tkanek miękkich

Centrum medyczne - rehabilitacja

Terapia tkanek miękkich

Terapia tkanek miękkich – to ogólna nazwa terapii bazującej na przywróceniu prawidłowego napięcia, długości i funkcji mięśniom, poprawie przesuwalności powięzi oraz usunięciu restrykcji w ich obrębie.

Pacjent przychodzący z konkretnymi dolegliwościami jest badany funkcjonalnie. W trakcie badania znajdujemy bezpośrednie, lub pośrednie przyczyny dolegliwości patrząc holistycznie na cały organizm. Zdajemy sobie sprawę, że dolegliwości lokalne mogą pochodzić z napięć przenoszonych przez system powięzi nawet z odległych części ciała.

W skład terapii tkanek miękkich wchodzą m.in.:

– Poizometryczna Relaksacja Mięśni – PIR

Terapia punktów spustowych

Terapia powięziowa

Terapia mięśniowo-powięziowa

Terapia tkanek miękkich jest jednym z pierwszych etapów sesji terapeutycznej, która w dalszej części jest uzupełniana w razie potrzeby o specjalistyczne techniki terapii manualnej.

Następnie kolejnymi etapami są: poprawa mobilności, praca nad stabilizacją oraz korekcja błędnych wzorców ruchowych.